Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Läkemedel Betalning Kostnad Volym Individdata Läkemedelsregistret Sweden eXplorer

Har du en historia att berätta?

Hör av dig till NEPI!

Verktyget Sweden eXplorer är utvecklat av NComVA AB (Norrköping Communicative Visual Analytics) under ledning av professor Mikael Jern vid Linköpings universitet (sektionen för Informations- och geovisualisering avdelningen för medie- och informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap).

NComVa är ett avknoppningsföretag från Norrköpings visualiseringscenter - http://www.visualiseringscenter.se - och NCVA (National Center for Visual Analytics) vid Linköpings universitet - http://ncva.itn.liu.se.

Stiftelsen NEPI samverkar med Visualiseringscenter och NComVA AB för att tillgängliggöra läkemedelsstatistik - både individdata och aggregerad statistik - på nya sätt som förenklar analys och tolkning.

Om du har en historia du vill se eller berätta kring läkemedel, ohälsa, sociodemografi och ekonomi på kommunnivå så tag kontakt med NEPI (info@nepi.net) för att få hjälp med att hämta ut data och ladda detta i verktyget.Se några pilotexempel:

Äldre och läkemedel »

Ytterligare exempel - kräver inloggning:

 

tablettburk