Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Föreningar Akademi Socialstyrelsen Läkemedelsverket TLV (f d LFN) SKL LIF SILinfo

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

tlv-logo

 

TLV hette tidigare Läkemedelsförmånsnämnden, LFN. LFN inrättades 2002 och hade till uppgift att ta beslut om vilka receptbelagda läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras.

 

I juli 2008 genomfördes tandvårdsreformen, en ny lag med målsättning att det ska bli billigare att gå till tandläkaren, speciellt för dem som har omfattande tandvårdsbehov. Med anledning av att det inrättades en nämnd för statligt tandvårdsstöd, bytte LFN namn till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, vilket skedde den 1 september 2008.

 

TLV har en särskild prisdatabas som omfattar priser på alla förpackningar av läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.

 

Här finns också en förteckning över alla beslut om läkemedel som nämnden fattat, samt information om genomgångarna av läkemedelssortimentet.

Avslutade genomgångar:

  1. Migrän
  2. Magsyrarelaterade symtom
  3. Astma, KOL och hosta
  4. Högt blodtryck
  5. Depression
  6. Höga blodfetter                            Se NEPI-rapport!
  7. Diabetes                                      Se NEPI-rapport!
  8. Inkontinens och prostatabesvär

 

Läs mer »

 

 

 

tablettburk