Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Arkiv ABLA Artiklar 2007- Varningsinformation

Varningsinformation och observandum

I augusti 2008 slutrapporterades en studie inom projekt Nationell patientöversikt till Sjukrådgivningen/Sveriges kommuner och landsting kring hantering av varningsinformation. Studien rekommenderade införandet av en gemensam symbol för uppmärksamhetsinformation som kan indelas i:

En fortsättning av projektet har ej prioriterats även om symbolen i sig har börjat användas.

Varning2.png

Figur: Översikt över symbolen för varningsinformation

Läs slutrapporten »

Läs informationsspecifikationen »

Enligt Socialstyrelsens termbank står varningsinformation för "uppmärksamhetsinformation som gäller överkänsligheter, tillstånd och behandlingar som, om de inte är kända för vård- och omsorgspersonalen, medför allvarligt hot mot vård- eller omsorgstagarens liv eller hälsa". Se också bild över termens relation till andra viktiga termer här »

Varning-(1).png

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI