Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Öppenvård 2000-2008 per organsystem (ATC1)

Detta interaktiva diagram beskriver utvecklingen av försäljning av humanläkemedel ATC-grupper A-S + V under åren 2000 till och med 2008.
Data är hämtade från försäljningsstatistik tillhandahållen av Aoteket AB via Xplains historiska kuber i augusti 2009.

Olika landsting kan markeras i diagram eller i krysslista till höger varvid dessa landstings förändringar markeras särskilt.

 

De variabler som kan väljas på x- och y-axlarna är

AUP / DDD

AUP / TIN

DDD / TIND

Förmån / TIN

För respektive organgrupp enligt ATC-kodsystemet:

A – Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

B – Blod och blodbildande organ

C – Hjärta och kretslopp

D – Hud

G – Urin- och könsorgan samt könshormoner

H – Hormoner, exkl könshormoner och insuliner

J – Infektionssjukdomar

L – Tumörer och rubbningar i immunsystemet

M – Rörelseapparaten

N – Nervsystemet

P – Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel

R – Andningsorganen

S – Ögon och öron

V – Varia

OBSERVERA

  • för D samt V är DDD dåligt definierat och därför redovisas inte AUP/DDD samt DDD/TIND
  • måttet AUP/DDD har stora felkällor men fungerar någorlunda på aggregerad nivå. se metodbok
  • data är INTE standardiserade för ålder och kön

AUP = Apotekens utförsäljningspris, dvs den totala kostnaden för läkemedel (egenavgift + förmånskostnad)

Std Riket = ålders- och könsstandardiserat efter svensk normalpopulation aktuellt år

DDD = definierad dygnsdos

TIN = 1000 invånare

TIND = 1000 invånare och dygn

Denna hemsida kan fritt användas för utbildning och analys. Bör endast hanteras av personer väl förtrogna med möjligheterna och fallgroparna hos läkemedelsstatistik.

För frågor om eller synpunkter på statistiken tag kontakt med NEPI via info@nepi.net.

Media - var vänliga tag alltid kontakt med NEPI innan användande av dessa data! NEPI kan tillhandahålla mer specifik och kommenterad/förklarad statistik vid behov.