NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi

Stiftelsen NEPI arbetar på uppdrag från Sveriges riksdag för att främja uppföljning av läkemedels användning och
deras effekter i befolkningen

Läkemedelsfrågor

NEPI har 5 frågor som varje patient borde få hjälp med att kunna svara på varje dag. Kan vi lösa det så patienten kan svara på dem har vi också löst problemen för läkare, sjuksköterska och farmaceut på samma gång – men inte tvärt om.

Samverkan

Farmaceuter, läkare och sjuksköterskor arbetar gemensamt runt patienten i en läkemedelskedja bestående av ordinationer, expeditioner samt administrering av läkemedel. NEPI genomförde 2017 en inventering kring hinder i läkemedelskedjan som styr vårt arbete.

Läkemedelsepidemiologi

Läkemedelsepidemiologi är både ett verktyg och en forskningsdisciplin. Vårt mål är att sprida kunskaper så att vi bli bättre på att använda läkemedelsepidemiologi för att se människan i medicinen och inte patienten i pillret.

ROAr

NEPI tog 2019 initiativ till samverkansplattformen Roller och ansvar i receptkedjan. I den samverkar farmaceuter, läkare och sjuksköterskors yrkes- och fackföreningar för att förutsättningslöst diskutera hur vi kan göra det bättre och säkrare för patienten.