Om

Stiftelsen NEPI instiftades av SVERIGES Riksdag 1994 efter en utredning. Enligt stadgarna ska NEPI verka för att ”främja forskning och utveckling främst inom områdena läkemedelsinformation, läkemedelsepidemiologi och läkemedelsekonomi.” Verksamheten finansieras av avkastning på stiftelsens kapital.

Ursprungliga stiftare var Apoteksbolaget AB samt Apotekarsocieteten. I samband med omregleringen av apoteksmarknaden utreddes NEPI:s framtid inom Socialdepartementet. En permutation genomfördes 2010 som innebar att Apotekarsocieteten tog över som huvudstiftare och tillsätter tre av styrelsens ledamöter. Svenska läkaresällskapet tillträdde som stiftare och utser två styrelseledamöter. Styrelsen utser ordförande inom sig. Se våra stadgar.

Professor Arne Melander var NEPI:s chef från 1995 fram till år 2007 då överläkare Mikael Hoffmann tog över. Styrelseordförande är sedan 2021 professor Björn Wettermark.

Styrelsen består 2022 av:

Björn Wettermark, ordförande APS
Robert Kronqvist APS
Joakim Söderberg APS
Eva Vikström Jonsson SLS
Jenny Kindblom SLS

Annika Nordén Hägg, suppleant APS
Ylva Böttiger, suppleant SLS