Läkemedelsepidemiologi

Det finns många verktyg och datakällor för att följa upp hur läkemedel används i befolkningen och vilka effekter det får på befolkningens hälsa.

NEPI arbetar med målinriktad undervisning kring läkemedelsuppföljning bland annat till regionernas kontaktpersoner kring läkemedelsfrågor. Men också för att förbättra både de datakällor som finns i Sverige samt verktygen för att analysera data.

NEPI svarar också på frågor från vårdpersonal, beslutsfattare och journalister kring hur läkemedel används. På uppdrag från myndigheter, regioner och andra aktörer tar NEPI också fram särskilda rapporter kring hur läkemedel används, t ex särläkemedel.