Läkemedelsfrågor

Det finns en rad frågor kring hur vi arbetar med läkemedel som NEPI driver:

Ansvar för läkemedelslistan
Arbetssätt kring nationell läkemedelslista vid framtida integrering i patientjournal
Ordinationsorsak
Informatik och terminologi i läkemedelsprocessen
Förbättrat system för utbyte av läkemedel på apotek
Samma pris för samma receptförskrivna läkemedel utan förmån samma dag på alla apotek
Utvecklad roll för farmaceuter vid expedition av receptförskrivna läkemedel på apotek
Nya sätt att med patientens medgivande kommunicera mellan förskrivare och farmaceut
Nationell strategi för situationsrelaterade kunskaps- och beslutsstöd

Vill du veta mer och detta och andra läkemedelsfrågor så hör av dig till NEPI