ROAr – Roller och ansvar i receptkedjan

ROAr är en samverkansplattform för Apotekarsocieteten, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet, Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund samt Vårdförbundet.

I ROAr samverkar professions- och fackföreningar för de tre yrkesgrupper som stör för det mesta arbetet i läkemedelskedjan.