Samverkan

Samverkan i läkemedelskedjan är ett måste för en säker och effektiv läkemedelsanvändning.

2017 lämnade NEPI en rapport över upplevda hinder i läkemedelskedjan vars slutsatser styrt NEPI:s agerande sedan dess. Huvudansvarig för rapporten var Andreas Furängen, apotekare och tidigare VD för Apotekarsocieteten.